puur kinderopvang team

Oudercommissies

Iedere locatie van PUUR heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die van de kinderopvang/peuteropvang gebruik maken. Met de oudercommissies is een reglement opgesteld, waarin ook de wijze van aanmelding en werving van nieuwe ouders plaatsvindt. Hieronder vindt u de contactgegevens van de oudercommissies:

Wordt aangepast. Bij vragen mail naar info@puur-kinderopvang.nl

De oudercommissie heeft de volgende taken:

– Adviesrecht zoals omschreven in de Wet Kinderopvang
– Organiseren van thema-avonden
– Belangenbehartiging van de ouders
– Zorgen voor attenties voor de medewerksters bij bijzondere gebeurtenissen
– Het zorgen voor een attentie bij de jaarlijkse Dag van de Leidster (3e donderdag in september)

De oudercommissies zijn aangesloten bij BoinK (Belangenbehartiging voor Ouders In De Kinderopvang).

extra footer puur kinderopvang peuteropvang buitenschoolse opvang