algemene tarieven kinderopvang

Tarieven algemeen 2022

PUUR hanteert de volgende uurtarieven:

Kinderdagverblijf → vaste opvang € 9,49
Kinderdagverblijf → flexibele opvang € 9,77
Peuteropvang → vaste ochtenden € 8,91
Peuteropvang → flexibel of extra ochtend € 9,18
Buitenschoolse opvang → vaste opvang € 8,83
Buitenschoolse opvang → flexibele opvang € 9,10
Buitenschoolse opvang → vakantie opvang € 9,10

Aantal dagen/ochtenden

Voor zowel het kinderdagverblijf als peuteropvang gaat onze voorkeur uit naar een plaatsing van 2 halve dagen (2 speelochtenden) of 1 hele dag (kinderdagverblijf). Uit onderzoek is gebleken dat dit voor de hechting van het kind op de groep beter is. De ervaring van onze pedagogisch medewerksters bevestigt dit onderzoeksresultaat. Mocht het door omstandigheden (tijdelijk) niet mogelijk zijn, dan bespreken wij graag met u de mogelijkheden.

Zowel in Chaam als in Galder is het mogelijk om de peuteropvang te combineren met het kinderdagverblijf. Als u van deze combinatie gebruikt maakt, betekent dit dat u opvang afneemt gedurende het hele jaar, waarbij uw kind in de schoolvakanties de hele dag op het kinderdagverblijf is.

Heef u andere wensen? Wij bekijken graag met u de mogelijkheden.

Kinderopvangtoeslag

U kunt via de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en kan aangevraagd worden door twee verdienende ouders/verzorgers of éénoudergezinnen. Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2022 kunt krijgen? Hier vindt u de kinderopvangtabel voor 2022.

Kostwinnersregeling

De Gemeente Alphen-Chaam heeft een regeling in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen, zodat deze voorziening voor alle gezinnen financieel haalbaar is. Komt u NIET in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag? Dan kunt u voor de peuteropvang een vergoeding aanvragen. Uw eigen bijdrage is € 50,- per maand. Let op: deze regeling geldt niet voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Aanvraagformulier kostwinnersregeling

VVE-indicatie?

Als uw peuter een ontwikkelingsachterstand heeft, een andere moedertaal dan Nederlands heeft of op een andere manier extra aandacht nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, bestaat de mogelijkheid om uw peuter extra dagdelen naar de peuteropvang te laten komen. Deze Gemeente draagt bij in de kosten voor deze dagdelen. Mochten wij van mening zijn dat dit voor uw kind wenselijk is, dan neemt de mentor van uw peuter contact met u op, als ouder/verzorger, om dit traject te bespreken.

extra footer puur kinderopvang peuteropvang buitenschoolse opvang